…men vad talade han om då?

Ja, rubriken för kvällen var ” Möten med författare”, och det blev det genom att Carl-Adolf redogjorde för några intressanta smakprov ur sina bågnande bokhyllor, inklusive de dagböcker han fört under 75 år.

Några klassiska dikter stannade kvar hos mig efteråt:

Stig Dagerman:

En broder mer

Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre betyder en broder mer.

och Hjalmar Gullberg:

Människors möte

Om i ödslig skog
ångest dig betog,
kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog.

Giva om vägen besked,
därpå skiljas i fred:
sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.