Minns du den sommaren?

…eller snarare våren 1986. Jag bodde då i Uppsala och minns så väl när de första nyheterna sipprade igenom att en kärnkraftsolycka inträffat i ett hittills (i alla fall för mig) okänt kärnkraftverk som hette Tjernobyl. Det dröjde innan de sovjetiska myndigheterna ville erkänna katstrofens omfattning, men den strategin höll inte i längden. Kärnkraftverket i Forsmark upptäckte nämligen (först av alla?) hur det i själva verket stod till.

Idag när jag rensade i mina gömmor, hittade jag en  informationsbroschyr från Statens Strålskyddsinstitut, ”Efter Tjernobyl”, med inledande ord av Gunnar Bengtsson, då generaldirektör vid institutet. När rapporteringen i media var som mest intensiv, kunde man se Gunnar komma med lugnande uttalande så gott som varje kväll i TV, alltid iförd sin sedermera berömda kofta. Det spekulerades i att vi förmodligen skulle känna oss tryggare pga den där koftan…. Broschyren som sådan är fylld med förment lugnande inlägg, kontentan av det hela är att det vi drabbats av är så lite att det i själva verket inte är något att vara orolig för.

Under rubriken ”Det här hände i Tjernobyl” läser jag dock:

”Följderna för Sovjets del blev stora. Ett trettiotal människor har hittills avlidit. Över 200 människor blev allvarligt strålskadade. Cirka 135000 människor var tvungna att lämna sina hem. Det är osäkert om de kan flytta tillbaka. Olyckan får också följder på sikt. Man räknar i Sovjet med att få flera tiotusentals extra dödsfall i cancer under de närmaste 50 åren ”[min kursiv].

I slutet av broschyren läser jag vidare: I många år kommer vi att följa hur vår strålmiljö har förändrats efter olyckan. Vi kommer också att noggrant följa de radioaktiva ämnenas vandring i naturen.”

När jag går in på myndigheten webbplats, kan jag inte påstå att jag direkt snavar över någon uppföljningsinformation. Under ”Frågor och svar” hittar jag  följande:

”Kan en Tjernobylolycka inträffa i Sverige?

Nej. Det finns mycket stora skillnader i konstruktionen mellan de svenska reaktorerna och den olycksdrabbade Tjernobylreaktorn. Bland annat fanns Tjernobyls reaktor i en vanlig industribyggnad medan svenska reaktorer är omgivna av en gastät inneslutning som ska förhindra att radioaktivt material sprids till omgivningen vid en olycka.”

Fotografen Trey Ratcliff  beskriver en resa in i området på sin blogg Stuck in Customs:   Nuclear Winter in Chernobyl. Jag visste inte att det tydligen blivit naturreservat av området…

Se Rapportutsändningen om olyckan:

Tage Danielssons monolog om Harrisburgolyckan (som skrevs innan olyckan i Tjernobyl) är fortfarande oöverträffad.